UVJETI KORIŠTENJA WEB PORTALA (ePK)

1. GENERAL PROVISIONS

Zagrebački holding d.o.o., podružnica Zagrebparking (dalje u tekstu: Zagrebparking) ovim Uvjetima korištenja web portala (dalje u tekstu: Uvjeti korištenja) uređuje postupak kupnje povlaštenih parkirališnih karata (dalje u tekstu: PPK), komercijalnih parkirališnih karata (dalje u tekstu: KPK), kupnju i plaćanje izdanih dnevnih parkirališnih karata (dalje u tekstu: DPK), plaćanje naknade za izdavanje odobrenja osobama s invaliditetom za dva sata besplatnog parkiranja (dalje u tekstu: IPPK) ponuđenih na internet stranici www.shop.zagrebparking.hr appearing under the icon for purchase/payment of parking permits.

Pri svakoj kupnji putem interneta kupac pristaje na ovdje navedene Uvjete korištenja.

Kupac je svaka osoba koja preko vlastitog korisničkog računa ostvari kupnju barem jedne PPK, KPK, DPK ili plaćanje jedne DPK, odnosno plaćanje naknade za izdavanje odobrenja osobama s invaliditetom za dva sata besplatnog parkiranja (IPPK).

Website visitor is any person who visits the website www.shop.zagrebparking.hr using electronic communication means and browses the products and services without registering.

Registered user is a user who has successfully completed the registration procedure.

Vozilo je osobni automobil i drugo motorno vozilo namijenjeno prijevozu osoba koje osim sjedala za vozača ima najviše osam sjedala te drugo vozilo kojem najveća dopuštena masa nije veća od 3500 kg i kojem dimenzija ne prelazi dimenzije parkirališnog mjesta (Opći uvjeti isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim parkiralištima s naplatom, Službeni glasnik Grada Zagreba broj 24/20).

Teretnim automobilima duljine veće od 5 m i najveće dopuštene mase do 3500 kg dopušteno je parkiranje na parkirališnim mjestima ako dimenzije vozila ne prelaze dimenzije parkirališnog mjesta ili na posebnim parkiralištima i prometnim terminalima što su za tu namjenu određeni i označeni prometnim znakom (Odluka o uređenju prometa, Službeni glasnik Grada Zagreba broj 21/14, 9/15, 20/18 i 15/20).

Teretnim automobilima najveće dopuštene mase veće od 3500 kg, autobusima, priključnim vozilima i radnim strojevima dopušteno je parkiranje samo na posebnim parkiralištima i prometnim terminalima što su za tu namjenu određeni i označeni prometnim znakom (Odluka o uređenju prometa, Službeni glasnik Grada Zagreba broj 21/14, 9/15, 20/18, 15/20).

Kupcu će sustav ponuditi kupnju one PPK na koju ostvaruje pravo sukladno Općim uvjetima isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim parkiralištima s naplatom (dalje u tekstu: Opći uvjeti) i Pravilniku o korištenju javnih parkirališta i javnih garaža (Službeni glasnik Grada Zagreba broj 17/18, 16/19 i 21/20, dalje u tekstu: Pravilnik) i za njega postoji mogućnost elektronske provjere usklađenosti upisanih podataka temeljem službenih evidencija MUP-a RH.

Kupcu će sustav ponuditi kupnju KPK, neovisno o točki 3. ovih Uvjeta korištenja.

Kupcu će sustav ponuditi kupnju DPK, neovisno o točki 3. ovih Uvjeta korištenja.

DPK vrijedi 24 sata od trenutka kupnje te sustav ne omogućuje kupnju dnevne parkirališne karte unaprijed za naredni period, kao niti plaćanje DPK koje su prešle u status računa odnosno za koje su već izdani računi.

Kupcu će sustav ponuditi plaćanje DPK izdane sukladno Općim uvjetima i Pravilniku.

Kupcu će sustav ponuditi plaćanje naknade za izdavanje odobrenja osobama s invaliditetom za dva sata besplatnog parkiranja (IPPK) sukladno točki 8. Uvjeta korištenja.

2. REGISTRATION PROCEDURE

By selecting the icon for purchase/payment of parking permit, the visitor of the website www.shop.zagrebparking.hr odabirom ikone za kupnju odnosno plaćanje parkirališne karte biti će ponuđena mogućnost registracije kao (budućeg) korisnika. Da bi se posjetitelj registrirao potrebno je u ponuđena polja upisati zatražene osobne podatke te nakon toga izvršiti potvrdu ikonom „registracija“.

After completing the registration, the visitor will receive a confirmation e-mail for activation of the user account. By clicking on the activation link in the e-mail, the user creates his own user account.

3. POSTUPAK AUTORIZACIJE

Za kupnju povlaštene parkirališne karte korisnik jednom godišnje mora napraviti autorizaciju.

Autorizacijom se vrši provjera prava na kupnju povlaštene parkirališne karte za pojedinu registarsku oznaku.

Korisnik nakon registracije na web portalu, ukoliko zadovoljava uvjete za izdavanje PPK sukladno Općim uvjetima, mora napraviti autorizaciju kako bi obavio daljnju kupnju parkirališne karte.

Ukoliko korisnik nije zaprimio autorizaciju potrebno je istu zatražiti na blagajni Zagrebparkinga uz predočenje originalne dokumentacije sukladno Općim uvjetima.

Obrasci i uvjeti za ostvarivanje autorizacije odnosno izdavanje parkirališnih karata nalaze se na službenoj web stranici Zagrebparkinga https://www.zagrebparking.hr/informacije/obrasci-i-uvjeti/257

Nakon što je korisniku na blagajni napravljena autorizacija za traženu registarsku oznaku, potrebno je istu autorizirati na web portalu kako bi mogla nastaviti kupnju povlaštene parkirališne karte.

U slučaju promjene osobnih podataka ili promjene registarske oznake vozila potrebno je napraviti novu autorizaciju.

Zagrebparking zadržava pravo ponavljanja postupka autorizacije ukoliko je isto potrebno.

4. POSTUPAK KUPNJE POVLAŠTENE PARKIRALIŠNE KARTE

Kako bi korisnik mogao obaviti kupnju povlaštene parkirališne karte potrebno je proći postupak autorizacije unutar profila korisničkog računa opisan u točki 3. ovih Uvjeta korištenja. Nakon autorizacije, potvrdom usklađenosti, registrirani korisnik zaprima autorizaciju za kupnju PPK za željenu registarsku oznaku vozila.

Za kupnju povlaštene parkirališne karte potrebno je da registrirani korisnik u ponuđenim poljima odabere vrstu parkirališne karte, razdoblje (broj mjeseci) i datum od kada želi izdavanje PPK te izvrši potvrdu odabirom ikone „kupnja“.

5. POSTUPAK KUPNJE KOMERCIJALNE PARKIRALIŠNE KARTE

Za kupnju komercijalne parkirališne karte potrebno je da registrirani korisnik u ponuđenim poljima odabere vrstu parkirališne karte, razdoblje (broj mjeseci) i datum od kada želi izdavanje KPK te izvrši potvrdu odabirom ikone „kupnja“.

6. POSTUPAK KUPNJE DNEVNE PARKIRALIŠNE KARTE

Za kupnju dnevne parkirališne karte potrebno je da registrirani korisnik u ponuđeno polje unese registarsku oznaku vozila, izabere vrstu DPK te izvrši potvrdu odabirom ikone „kupnja“. Kupnju DPK nije moguće obaviti unaprijed te ista vrijedi 24 sata od trenutka kupnje.

7. POSTUPAK PLAĆANJA DNEVNE PARKIRALIŠNE KARTE

Za plaćanje dnevne parkirališne karte potrebno je da registrirani korisnik u ponuđena polja unese broj izdane DPK te nakon toga izvrši potvrdu ikonom „plati“.

8. POSTUPAK PLAĆANJA NAKNADE ZA IZDAVANJE ODOBRENJA OSOBAMA S INVALIDITETOM ZA DVA SATA BESPLATNOG PARKIRANJA

In order for a registered user to complete the authorization procedure, he should enter the following information in the fields provided in the user account: information on the disabled person, number of the decision based on which the accessibility sign was issued, vehicle’s registration plate number, and identity card issuer and number.

Nakon unosa podataka o podnositelju zahtjeva potrebno je putem web portala poslati dokumentaciju na temelju koje će se odobriti autorizacija:

  • Copy of the valid accessibility sign
  • Copy of the decision based on which the accessibility sign was issued

Potvrdom usklađenosti registrirani korisnik zaprima autorizaciju te nakon toga može obaviti plaćanje naknade za izdavanje odobrenja osobama s invaliditetom za dva sata besplatnog parkiranja (IPPK) za traženu registarsku oznaku vozila.

Zagrebparking may postpone granting of authorization for up to 15 days from receiving the request in order to verify the documents submitted with the request.

9. POSTUPAK KUPNJE/PLAĆANJA

Registrirani korisnik, za svaku važeću autorizaciju, kupnju PPK može ostvariti sa tog računa do 30 dana prije isteka važenja autorizacije.

Ukoliko postupak kupnje nije proveden u cijelosti u roku od 15 minuta sadržaj zahtjeva za kupnju PPK, KPK te za kupnju i plaćanje DPK odnosno plaćanje naknade za izdavanje odobrenja osobama sa invaliditetom za dva sata besplatnog parkiranja (IPPK) će se obrisati, odnosno korisnik će se morati ponovno prijaviti pod svojim korisničkim računom kako bi ostvario kupnju.

Registriranom korisniku će se prilikom aktivacije zahtjeva za kupnju PPK ponuditi samo ona PPK na koju, temeljem Općih uvjeta i Pravilnika, ima pravo.

Registriranom korisniku će se prilikom aktivacije zahtjeva za kupnju KPK ponuditi samo ona KPK koja je propisana Pravilnikom.

Registriranom korisniku će se prilikom aktivacije zahtjeva za kupnju DPK ponuditi samo ona DPK koja je propisana Pravilnikom.

Registriranom korisniku će se prilikom aktivacije zahtjeva za plaćanje DPK ponuditi samo ona DPK koja postoji u informacijskom sustavu Zagrebparkinga te nije prešla u status računa odnosno za koju nije izdan račun, a izdana je temeljem Općih uvjeta i Pravilnika.

Kupljena PPK i KPK vrijede za razdoblje za koje su zatražene. Može se kupiti više PPK/KPK za razdoblja unaprijed, ali najduže za vremensko razdoblje od 12 mjeseci unaprijed. Sustav ne dozvoljava kupnju PPK/KPK za razdoblje koje je vremenski prije razdoblja za koje je već ostvarena kupnja PPK/KPK. Dakle, ukoliko je kupljena PPK/KPK unaprijed za siječanj i ožujak iste godine, pa korisnik naknadno želi kupiti PPK/KPK za veljaču te iste godine, takvu kupnju može ostvariti isključivo na blagajni Zagrebparkinga.

Kupljena DPK vrijedi 24 sata od trenutka kupnje te sustav ne omogućuje kupnju dnevne parkirališne karte unaprijed za naredni period.

Izdano odobrenje osobama sa invaliditetom za dva sata besplatnog parkiranja (IPPK) vrijedi za vremensko razdoblje od 12 mjeseci, ali ne duže od roka do kojega vrijedi znak pristupačnosti.

Ukoliko sustav za kupnju parkirališne karte putem interneta ne dozvoli kupnju PPK, KPK te kupnju i plaćanje DPK odnosno plaćanje naknade za izdavanje odobrenja osobama s invaliditetom za dva sata besplatnog parkiranja (IPPK), korisnik se upućuje na blagajnu Zagrebparkinga gdje će moći ostvariti takvu kupnju/uplatu ukoliko zadovoljava propisane uvjete.

Postupak kupnje PPK, KPK te kupnje i plaćanja DPK odnosno plaćanja naknade za izdavanje odobrenja osobama s invaliditetom za dva sata besplatnog parkiranja (IPPK) putem interneta u cijelosti je opisan na internet stanici www.shop.zagrebparking.hr .

Nakon uspješno obavljene kupnje odnosno plaćanja parkirališne karte, registriranom korisniku na e-mail dolazi potvrda o kupnji odnosno plaćanju karte s pripadajućim računom.

Prije isteka važenja kupljene PPK, KPK ili IPPK Kupcu se na registrirani e-mail šalje obavijest o isteku važenja parkirališne karte (dalje u tekstu: obavijest). Obavijest je isključivo informativnog karaktera, nije ugovorna obveza i ne predstavlja uvjet kupnje parkirališne karte. S obzirom na to da je u procesu slanja i primanja obavijesti uključeno više sustava mogući su tehnički problemi što može imati za posljedicu da Kupac ne dobije obavijest.O početku i isteku važenja kupljene parkirališne karte Kupac je obaviješten na potvrdi o kupnji te je dužan sam voditi računa o vremenu važenja, odnosno isteku parkirališne karte, neovisno o tome da li je zaprimio obavijesti.

10. NAČINI PLAĆANJA

Kupnju odnosno plaćanje na web portalu moguće je izvršiti isključivo bankovnim karticama.

11. OBRADA OSOBNIH PODATAKA

Osobni podaci iz zahtijevane kupnje prikupljaju se, obrađuju i koriste u skladu s odredbama Opće uredba o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

Osobni podaci bit će korišteni isključivo u svrhu ostvarivanja prava na kupnju PPK, KPK te kupnju i plaćanja DPK odnosno plaćanja naknade za izdavanje odobrenja osobama s invaliditetom za dva sata besplatnog parkiranja (IPPK) te se u druge svrhe neće koristiti.

Informacije o obradi osobnih podataka koje provodi Zagrebparking nalaze se na web stranici www.zagrebparking.hr/informacije/zastita-osobnih-podataka/861

12. RAČUNI ZA KUPLJENE PPK, KPK, DPK, PLAĆENE DPK I NAKNADE ZA IZDANA ODOBRENJA OSOBAMA S INVALIDITETOM ZA DVA SATA BESPLATNOG PARKIRANJA(IPPK)

Ispostavljeni račun za kupljenu PPK, KPK, kupljenu odnosno plaćenu DPK te plaćenu naknadu za izdavanje odobrenja osobama s invaliditetom za dva sata besplatnog parkiranja (IPPK) dostavlja se registriranom korisniku putem e-maila te se pohranjuje na njegovom korisničkom računu pod nazivom „Moje kupnje“.

13. OSTALO

Zagrebparking does not guarantee that all payment modules will be available at all times on the website www.shop.zagrebparking.hr .

This service, provided by Zagrebparking as part of the purchase procedure on the www.shop.zagrebparking.hr website does not include the costs that the website visitors incur for using computer equipment and services to access the website. Zagrebparking is not liable for any costs in electronic communication traffic, internet traffic or any other costs that may arise, nor is it liable for any damage that may occur due to loss of Internet connection during the use of the online purchase service.

In case of any mistake occurring during the purchase procedure, the customer may send an e-mail to infozgp@zgh.hr so that the mistake can be eliminated as soon as possible.

Eventualne sporove proizašle iz ovih odredbi pokušati će se riješiti mirnim putem, a u slučaju spora nadležan je sud u Zagrebu.

Zagrebparking zadržava pravo, bez prethodne najave, promijeniti ove Uvjete korištenja te sadržaj na internet stranici www.shop.zagrebparking.hr . The users will be notified thereof in a timely and appropriate manner.

Ovi Uvjet korištenja stupaju na snagu s datumom njihove objave te se stavljaju van snage i prestaju važiti Opći uvjeti kupnje povlaštenih parkirališnih karata, komercijalnih parkirališnih karata, naljepnica za osobe s invaliditetom i plaćanja dnevnih parkirališnih karata putem interneta od 1.12.2016..

U Zagrebu, 10. veljače 2022.