Reklamacije i informacije

Reklamacije i informacije o dnevnim i povlaštenim parkirališnim kartama:
Šubićeva 40/III
Radno vrijeme: Ponedjeljak – petak: 08:00 - 19:00 h; subota: 09:00 - 13:00 h
email: infozgp@zgh.hr
Tel:  072/500-400
Fax: 01/6429-590